Hoe moet ik dieptes op de kaart interpreteren

Dieptes op de kaart geven slechts een indicatie van werkelijke diepte. Doordat lodingen periodiek worden uitgevoerd en de bodem door omstandigheden (bijvoorbeeld stroming) snel kunnen veranderen kunnen er dus afwijkingen ontstaan. Ook door op/afwaaien van water kunnen er grote verschillen ontstaan met de situatie zoals weergegeven op de kaart.

Dieptes komen van verschillende bronnen en hebben hun eigen referentiesysteem:

Hydrografische Dienst: Dit zijn de contourlijnen (zoals bijvoorbeeld in de waddenzee), met een dieptecijfer in meters. Deze meting is t.o.v. LAT (Laagste astromonisch getij). 

Rijkswaterstaat: Dit zijn de blauwe vaarweg diepte aanduidingen (bv D8 - D24). Deze cijfers zijn in dm en zijn bij wisselende waterstanden ten opzichte van NAP en bij binnenwater t.o.v. het streefpijl.